Наши контакты

Самый справедливый суд в городе Запорожье?
 

До ________________________________

(найменування суду)

Позивач ___________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: ____________

(місце проживання)

Номер засобу зв'язку_________________

 

Відповідач _________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: ____________

(місце проживання)

Номер засобу зв'язку_________________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ

«___» ____________ ____ року я зареєстрував(ла) шлюб з Відповідачем (число, місяць, рік) _________________________________ і проживав(ла) з ним однією сім'єю до «___» ____________ ___, після чого моє проживання однією сім'єю із Відповідачем було фактично припинено.

Від цього шлюбу у нас є дитина (діти) _______________________________________   ___________________________________________, що на даний момент проживає (проживають) разом з ____________________________________________________.

Спільне життя з Відповідачем не склалося _____________________________. (вказати причини)

Спільне господарство нами разом не ведеться.

Переконана, що подальше спільне життя і збереження шлюбу неможливе і суперечитиме моїм інтересам, які мають істотне значення, а саме: __________ ________________________________________________________________________.

Спору про поділ майна, що є нашою спільною власністю, немає. Між нами досягнуто угоди про утримання нашої дитини (наших дітей).

З питання щодо утримання та виховання дітей (дитини) спору немає, оскільки  ________________________________________________________________________.

(вказати з ким із подружжя буде проживати дитина, або хто з дітей; чи будуть виплачуватися кошти на утримання дитини (дітей) добровільно або за рішенням суду)

Однак, Відповідач не погоджується розірвати шлюб в порядку ст. 109 Сімейного кодексу України.Зважаючи на вищевикладене, керуючись ст. ст. 105, 109, 110, 112 Сімейного кодексу України,

ПРОШУ СУД:

Розірвати шлюб між мною та відповідачем ________________________________ ________________________, зареєстрований ______________________ року у відділі РАГС

_______________________________________ області, актовий запис №__________.

Витрати, пов’язані з розірванням шлюбу, стягнути з відповідача.

 

Додатки:

1. Копія свідоцта  про шлюб.

2. Копії паспортів.

3. Копія свідоцтва про народження дітей.

4. Копія позовної заяви.

5. Квитанція про сплату судового збору.

 

(Дата)                                                     (підпис)                                                       (П.І.Б.)

 

Уважаемые посетители! Образцы размещены для ознакомления!

Иском в гражданском процессе называется обращение в суд заинтересованного лица с требованием о защите нарушенного или оспариваемого субъективного права или охраняемого законом интереса путем разрешения спора о праве.

Основные требования к оформлению искового заявления изложены в Гражданско-процесуальном (ст. 119), Хозяйственно-процесуальном (ст.54) и Кодексе административного судопроизводства Украины (ст. 105).

Подача составленной по образцу документации может привести к отрицательному результату.

Процесс составления искового заявления имеет множество тонкостей и нюансов, поэтому лучше доверить это занятие профессионалам - юристам. Дело в том, что несоблюдение хотя бы одного требования закона к форме искового заявления, может привести к его возврату. Конечно, после устранения допущенных недостатков Вы снова сможете обратиться за судебной защитой, но время потеряете. А оно в наше время, как известно, деньги. Поэтому вопрос обращения за юридической помощью при составлении искового заявления - это, если хотите, вопрос экономии средств.

Юридические новости

Что для Вас наиболее важно при выборе юриста/адвоката?