Наши контакты

Самый справедливый суд в городе Запорожье?
 

До ________________________________

(найменування місцевого суду)

Позивач ___________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: ____________

(місце проживання)

Номер засобу зв'язку_________________

Відповідач _________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: ____________

(місце проживання)

Номер засобу зв'язку_________________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

ПРО СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ

Я з (П.І.Б.)_____________ перебувала в зареєстрованому шлюбі з ___ _____________ року (необхідно вказати число, місяць, рік) по ___________ (необхідно вказати число, місяць, рік). За рішенням _______________ районного суду м. __________, від ___________ (необхідно вказати число, місяць, рік) року шлюб між нами було розірвано. У цьому ж році, а саме __________ року (необхідно вказати число, місяць, рік), розірвання шлюбу зареєстровано у відділі РАГС _________ району м. __________  (копія свідоцтва про розірвання шлюбу додається).
За час подружнього життя в нас народилось двоє дітей: (П.І.Б.) _______, ______ р.н., і (П.І.Б) _________, ________ р.н. 
Після розірвання шлюбу відповідач припинив надання матеріальної допомоги на сім'ю та утримання дітей. Знаючи, що старший син (П.І.Б.)_______________ навчається у школі і потребує постійної батьківської уваги і допомоги, а молодший лише ходить до садочку і також потребує постійного піклування та догляду, відповідач фактично ухиляється від виконання своїх батьківських обов'язків. 
Після розірвання шлюбу __________ (П.І.Б. відповідача) майже не надавав фінансової допомоги на утримання наших дітей. За останній рік він лише тричі присилав гроші, а саме: ___________ ( наприклад: восени 2008р. – 700 грн., у січні та в травні 2009 – по 550 грн.). Я працюю у ____________ ( наприклад: у лікарні) на посаді _______ (медичної сестри). Заробітна плата у мене є незначною і утримувати двох дітей самостійно мені важко.

Згідно зі ст. 180 КС України відповідач зобов'язаний утримувати своїх неповнолітніх дітей. У разі ухилення від цього обов'язку кошти на утримання стягуються в судовому порядку.

Відповідач працює неофіційно та отримує нерегулярний і мінливий дохід (однак досить високий), який повністю витрачає на свої потреби. 
Як мені відомо, аліменти відповідач нікому не платить, стягнень по виконавчим документам з відповідача не проводиться, у шлюб після розлучення зі мною не вступав, інших неповнолітніх дітей, повнолітніх дочки, сина немає.

Натомість наші діти постійно потребують нормального харчування, одягу, молодший син (П.І.Б.)____________ займається музикою, старший (П.І.Б.)______________ відвідує спортивні секції (плавання, айкідо) крім того вивчає іспанську мову. Усе це потребує значних коштів і сама я не здатна в повній мірі цього забезпечити.

Вважаю, встановлення аліментів у твердій грошовій сумі є найбільш доцільним, зважаючи на мінливий дохід відповідача.  
На підставі вище зазначеного і керуючись ст. ст. 180-182, 184, 192 СК України,

ПРОШУ СУД:

Стягнути з ___________ (П.І.Б. відповідача) _____ р.н. аліменти на мою користь на утримання наших дітей – (П.І.Б.)_____________________, _______ р.н., і (П.І.Б.)_______________, _______ р.н. у твердій грошовій сумі по 550 грн. на кожну дитину щомісяця, починаючи стягувати від дня пред’явлення позову до суду і до досягнення дітьми повноліття.

 

Додаток:

1. Копії паспорта;

2. Копії свідоцтва про розірвання шлюбу;

3. Копії свідоцтв про народження (П.І.Б.)__________________;

4. Копії свідоцтв про народження (П.І.Б.)__________________;

5. Довідка з місця проживання.

 

(Дата)                                                     (підпис)                                                       (П.І.Б.)

 

Уважаемые посетители! Образцы размещены для ознакомления!

Иском в гражданском процессе называется обращение в суд заинтересованного лица с требованием о защите нарушенного или оспариваемого субъективного права или охраняемого законом интереса путем разрешения спора о праве.

Основные требования к оформлению искового заявления изложены в Гражданско-процесуальном (ст. 119), Хозяйственно-процесуальном (ст.54) и Кодексе административного судопроизводства Украины (ст. 105).

Подача составленной по образцу документации может привести к отрицательному результату.

Процесс составления искового заявления имеет множество тонкостей и нюансов, поэтому лучше доверить это занятие профессионалам - юристам. Дело в том, что несоблюдение хотя бы одного требования закона к форме искового заявления, может привести к его возврату. Конечно, после устранения допущенных недостатков Вы снова сможете обратиться за судебной защитой, но время потеряете. А оно в наше время, как известно, деньги. Поэтому вопрос обращения за юридической помощью при составлении искового заявления - это, если хотите, вопрос экономии средств.

Юридические новости

Что для Вас наиболее важно при выборе юриста/адвоката?