Наши контакты

Самый справедливый суд в городе Запорожье?
 

До ________________________________

(найменування місцевого суду)

Позивач ___________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: ____________

(місце проживання)

Номер засобу зв'язку_________________

 

З А Я В А

ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ ШЛЯХОМ НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА КВАРТИРУ

В провадженні _________________ суду перебуває цивільна справа №____________ за _______________  до _______________,  третя особа - ________________ про визнання права власності на ½ частину квартири .

Відповідно до ст. 151 ЦПК України суд  за  заявою  осіб,  які  беруть участь у справі, може вжити, передбачені Цивільно-процесуальним кодексом України, заходи забезпечення позову. Забезпечення   позову  допускається  на  будь-якій  стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Відповідно до п. 6 Постанови Пленуму ВСУ №9 від 22.12.2006 „Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову” особам, які беруть участь у справі, має бути гарантована реальна  можливість  захистити  свої права при вирішенні заяви про забезпечення позову.
Відповідно до ст. 152 ЦПК України позов забезпечується накладенням арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб.
На даний момент квартира №___, яка знаходиться за адресою ____________, належить відповідачу. Цей факт підтверджується доданими до позовної заяви копіями документів.
В мене є достатні підстави вважати, що відповідач має намір продати квартиру, яка стала предметом позову. Цей факт підтверджується оголошеннями у газеті _________ у рубриці з продажу нерухомості (копія оголошення додається).
У разі задоволення моїх позовних вимог, рішення суду фактично не буде підлягати виконанню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 3, 15, 130, 151, 152 ЦПК України; п. 6 Постанови Пленуму ВСУ №9 від 22.12.2006, -

ПРОШУ СУД:

Накласти арешт на  квартиру №__, яка знаходиться за адресою: ____________.

 

Додатки:

1. Квитанція про сплату судового збору;
2. Копія Оголошення про продаж квартири.

 

(Дата)                                                     (підпис)                                                       (П.І.Б.)

 

Уважаемые посетители! Образцы размещены для ознакомления!

Иском в гражданском процессе называется обращение в суд заинтересованного лица с требованием о защите нарушенного или оспариваемого субъективного права или охраняемого законом интереса путем разрешения спора о праве.

Основные требования к оформлению искового заявления изложены в Гражданско-процесуальном (ст. 119), Хозяйственно-процесуальном (ст.54) и Кодексе административного судопроизводства Украины (ст. 105).

Подача составленной по образцу документации может привести к отрицательному результату.

Процесс составления искового заявления имеет множество тонкостей и нюансов, поэтому лучше доверить это занятие профессионалам - юристам. Дело в том, что несоблюдение хотя бы одного требования закона к форме искового заявления, может привести к его возврату. Конечно, после устранения допущенных недостатков Вы снова сможете обратиться за судебной защитой, но время потеряете. А оно в наше время, как известно, деньги. Поэтому вопрос обращения за юридической помощью при составлении искового заявления - это, если хотите, вопрос экономии средств.

Юридические новости

Что для Вас наиболее важно при выборе юриста/адвоката?