Наши контакты

Самый справедливый суд в городе Запорожье?
 

До ________________________________

(найменування місцевого суду)

Позивач ___________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: ____________

(місце проживання)

Номер засобу зв'язку_________________

 

З А Я В А

ПРО ВІДМОВУ ВІД ПОЗОВУ ТА ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВІ

В провадженні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя, знаходиться цивільна справа № _______________, за позовом ______________ до ___________________ про усунення перешкод у здійсненні права власності щодо земельної ділянки.

На теперішній час у зв’язку із ___________________________ (вказати причини та обставини відмови від позову та закриття провадження в справі).

Відповідно до ч. 1 ст. 174 ЦПК України позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов протягом усього часу судового розгляду, зробивши усну заяву. Якщо відмову позивача від позову, визнання позову відповідачем викладено в адресованих суду письмових заявах, ці заяви приєднуються до справи. ч. 3 ст. 174 ЦПК України передбачає, що у разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі.

Мені відомі та зрозумілі наслідки передбачені ч. 3. ст. 206 ЦПК України, що у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається. Наявність ухвали про закриття провадження у зв'язку з прийняттям відмови позивача від позову не позбавляє відповідача в цій справі права на звернення до суду за вирішенням цього спору.

У зв’язку із наведеним та у відповідності до ч. 1 ст. 89, ч. 1, 3 ст. 174, п. 3 ч. 1 ст. 205 ЦПК України,

ПРОШУ СУД:

1. Закрити провадження у справі №_____________ за моїм позовом до Іванова Петра Семеновича про усунення перешкод у здійсненні права власності щодо земельної ділянки у зв’язку з моєю відмовою від позову.

2. Стягнути з відповідача на мою користь судові витрати. (НЕЗАВЖДИ!)

(ПРИМІТКА: відповідно до ч. 1 ст. 89 ЦПК України у разі якщо позивач не підтримує своїх вимог унаслідок задоволення їх відповідачем після пред’явлення позову, суд за заявою позивача присуджує стягнення всіх понесених ним у справі витрат з відповідача.  В усіх інших випадках у разі відмови позивача від позову понесені ним витрати відповідачем не відшкодовуються).

(Дата)                                                     (підпис)                                                       (П.І.Б.)

 

Уважаемые посетители! Образцы размещены для ознакомления!

Иском в гражданском процессе называется обращение в суд заинтересованного лица с требованием о защите нарушенного или оспариваемого субъективного права или охраняемого законом интереса путем разрешения спора о праве.

Основные требования к оформлению искового заявления изложены в Гражданско-процесуальном (ст. 119), Хозяйственно-процесуальном (ст.54) и Кодексе административного судопроизводства Украины (ст. 105).

Подача составленной по образцу документации может привести к отрицательному результату.

Процесс составления искового заявления имеет множество тонкостей и нюансов, поэтому лучше доверить это занятие профессионалам - юристам. Дело в том, что несоблюдение хотя бы одного требования закона к форме искового заявления, может привести к его возврату. Конечно, после устранения допущенных недостатков Вы снова сможете обратиться за судебной защитой, но время потеряете. А оно в наше время, как известно, деньги. Поэтому вопрос обращения за юридической помощью при составлении искового заявления - это, если хотите, вопрос экономии средств.

Юридические новости

Что для Вас наиболее важно при выборе юриста/адвоката?