Наши контакты

Самый справедливый суд в городе Запорожье?
 

Правові позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, про практику застосування судами при розгляді справ окремих норм трудового права

Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10-1389/0/4-12 від 27.09.2012 року "Про практику застосування судами при розгляді справ окремих норм трудового права".
1. Відповідно до частини третьої статті 32 КЗпП України у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розміру оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
Отже, зміна істотних умов праці, зокрема зменшення заробітної плати, може бути визнана законною тільки в тому випадку, якщо буде доведена наявність змін в організації виробництва і праці, а не лише повідомлення працівника в установлений законом строк (постанова від 4 липня 2012 р. № 6-59 цс 12).

Подробнее...

Правові позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов'язань, що виникають із договорів та інших правочинів

Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10-1390/0/4-12 від 27.09.2012 року „Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів із зобов'язань, що виникають із договорів та інших правочинів".
1. Відповідно до частини першої статті 225 ЦК України правочин, який дієздатна фізична особа вчинила в момент, коли вона не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними, може бути визнаний судом недійсним за позовом цієї особи, а в разі її смерті - за позовом інших осіб, чиї цивільні права або інтереси порушені.
Висновок про тимчасову недієздатність учасника такого правочину слід робити, перш за все, на основі доказів, які свідчать про внутрішній, психічний стан особи в момент вчинення правочину. Хоча висновок експертизи в такій справі є лише одним із доказів у справі і йому слід давати належну оцінку в сукупності з іншими доказами (стаття 212 ЦПК України), будь-які зовнішні обставини (показання свідків про поведінку особи тощо) мають лише побічне значення для встановлення того, чи була здатною особа в конкретний момент вчинення правочину розуміти значення своїх дій та (або) керувати ними.

Подробнее...

Про апеляційне оскарження ухвал суду про видачу/відмову у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду та їх розгляд

Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10-1385/0/4-12 від 27.09.2012 року "Про апеляційне оскарження ухвал суду про видачу/відмову у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду та їх розгляд".
Відповідно до частини першої статті 389-11 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК) за результатами розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду суд постановляє ухвалу про видачу виконавчого листа або про відмову у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду за правилами, встановленими цим Кодексом для ухвалення рішення.
Системний аналіз частин четвертої-шостої статті 389-11 ЦПК свідчить, що апеляційному оскарженню підлягає лише ухвала суду про відмову у видачі виконавчого листа, а ухвала суду про видачу виконавчого листа направляється сторонам протягом п'яти днів з дня її постановлення.

Подробнее...

Гуртожитки й приватизація: реалізація житлових прав. Як приватизувати кімнату у гуртожитку. До якого суду звертатись у разі необхідності приватизувати кімнату у гуртожитку.

Адмінсуди не розглядають справ про встановлення факту проживання в «спільній будівлі» чи виселення з неї
Вищий адміністративний суд проаналізував практику вирішення справ, пов’язаних із застосуванням закону «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків».

Нові категорії спорів
До ВАС надійшло звернення Генеральної прокуратури стосовно здійснення узагальнення практики застосування адміністративними судами положень закону «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» від 4.09.2008 № 500-VI.
Підставою цього звернення були доручення Президента № 1-1/1405 від 30.05.2012, дане з метою забезпечення конституційних прав на житло громадян, які проживають у гуртожитках, та виявлені Генпрокуратурою випадки неоднакового застосування адмінсудами цього закону під час розгляду та вирішення справ.

Подробнее...

Про деякі питання практики застосування Закону України «Про судовий збір»

Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10-1386/0/4-12 від 27.09.2012 року "Про деякі питання практики застосування Закону України „Про судовий збір".
У зв'язку з виникненням у судовій практиці питань, пов'язаних із застосуванням Закону України «Про судовий збір» (далі - Закон), судова палата у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважає за необхідне звернути увагу судів на наступне.
Порядок звернення до суду за судовим захистом урегульований Цивільним процесуальним кодексом України (далі - ЦПК). Подання позовної заяви має відбуватись з дотриманням певних умов. Зокрема, частиною п'ятою статті 119 ЦПК передбачено, що до позовної заяви додається документ, що підтверджує сплату судового збору.

Подробнее...

Продаж боргів колектрорським фірмам. Підстава для відмови у заміні сторони виконавчого провадження. Право вимоги кредитора та право стягнення коштів за рішенням суду.

Законодавство не завжди надає кредиторові можливість уступити право вимоги іншій особі
Відсутність грошей у боржника призводить до фінансових проблем у кредитора.
Борги перед банками, страховими компаніями та іншими підприємствами, що не бажають самостійно стягувати належні їм грошові кошти, стали джерелом доходу для колекторських компаній, завдяки можливості уступати право грошової вимоги.
Розмежування підстав
Така процедура не є чимось незвичайним. У процесі вирішення спорів, які виникають між юридичними та фізичними особами, договір про відступлення права грошової вимоги іноді стає фінальним акордом.

Подробнее...

Компенсація витрат на правову допомогу. Відшкодування судових витрат на правову допомогу, надану фахівцями в галузі права, які не є адвокатами.

Відповідно до чинного законодавства правовою допомогою від фахівців, які не є адвокатами, можна скористатись у всіх судах. Разом з тим на відшкодування відповідних витрат сторони можуть претендувати не завжди, і відсутність такого механізму в справах господарської юрисдикції навіть стала підставою звернення до Конституційного Суду. Тому варто розібратися, чому господарські суди відмовляють у відшкодуванні.

Подробнее...

Встановлення місця проживання дитини

СК України виходить із принципу повної рівноправності обох батьків - батька і матері - у всіх правах і обов'язках відносно  своїх дітей.
Відповідно до сттаті 160 Сімейного кодексу України:
1. Місце  проживання  дитини,  яка  не  досягла десяти років, визначається за згодою батьків.
2. Місце  проживання  дитини,  яка  досягла   десяти   років, визначається за спільною згодою батьків та самої дитини.
3. Якщо  батьки  проживають окремо,  місце проживання дитини, яка досягла чотирнадцяти років, визначається нею самою.

Подробнее...

Остановка автомобиля инспектором ГАИ. Нюансы осмотра автомобиля инспектором ГАИ (сотрудником милиции).

С чего начинается ваше общение с инспектором ГАИ? Правильно - понятным для вас жестом он подает команду на остановку автомобиля. Бесспорно, вы дисциплинированный водитель и подчиняетесь этому сигналу. Возможно, вас останавливают не для оформления нарушения, а с другой целью. Например, указать на неисправность транспортного средства (спущенное колесо и т.п.) или предупредить, что впереди дорога закрыта для движения.
Существует два распространенных варианта остановки вашего автомобиля инспектором ГАИ: просто так и за нарушение.
В первом случае вы едете с утра на работу, ничего не нарушаете; стоит патруль ГАИ и характерным жестом подает команду на остановку транспортного средства. Стандартная ситуация: «Бур-бур-бур...инспектор Петренко, ваши документы». После этого могут последовать другие вопросы: «куда едем», «с кем едем». Чем больше вопросов, тем более интересными они становятся: «что-то вид у вас уставший», «а почему глаза красные» и тому подобное.

Подробнее...

Нюансы составления инспектором ГАИ протокола об административном нарушении. Кто может быть свидетелем при составлении протокола об административном нарушении.

Как правило, для составления протокола инспектор ГАИ просит водителя пройти в свою машину. Отказывайтесь, ни один закон не обязывает вас к этому Это всего лишь пожелание инспектора ГАИ.
Таким способом он пытается оказать на вас психологическое давление и склонить к добровольному признанию своей вины! Сидите в своей машине и ждите, пока он выполнит свою работу и принесет вам протокол. Наберитесь терпения. Используйте это время с пользой для себя - прочтите наши РЕКОМЕНДАЦИИ и подготовьтесь к своей части заполнения протокола. Если процедура принимает затяжной характер, целью которого является все то же психологическое воздействие, звоните по телефону доверия и отражайте этот факт в своих пояснениях к протоколу.
Как только протокол попадает к вам в руки, начинайте внимательно его изучать. Вас никто не торопит. Протокол составляется в двух экземплярах - один из них останется у вас и понадобится для дальнейшего обжалования действий инспектора ГАИ.

Подробнее...

Какие действия запрещены инспектору ГАИ? Обязанности инспектора ГАИ.

Как мы уже говорили, инспекторам ГАИ разрешено далеко не все. Поэтому они тоже нарушают! Читая далее, вы наверняка вспомните случаи из собственной жизни.
Инструкция №111 во время несения службы запрещает инспектору ГАИ:
- Заходить без служебной необходимости в жилые дома и другие помещения;
- Обращаться к участникам дорожного движения на «ТЫ», применять угрожающие или обижающие жесты,
допускать во время общения неуважительный тон, грубость, неуважительную подачу замечаний, фразы или реплики, которые унижают человеческое достоинство, угрозы;
- Предъявлять безосновательные обвинения;
- Применять во время несения службы технические средства и устройства, которые не сертифицированы в Украине, не прошли метрологическую проверку или имеют просроченное свидетельство;

Подробнее...

Как вернуть ошибочно уплаченный судебный сбор, если производство по делу не открывалось и у суда нет оснований возврата судебного сбора в соответствии с Законом Украины "О судебном сборе"?

Повернути судовий збір у разі, якщо позов не був поданий до суду,  але гроші за сплату судового збору були сплачені, можливо керуючись приписами листа ДСА України № 11-3740/12 від  07.07.2012.
Відповідно до листа ДСА України № 11-3740/12 від  07.07.2012 повернення сум з рахунків, визначених для сплати судового збору, у випадках помилкового зарахованання до державного бюджету на рахунки, визначені для сплати судового збору, у випадках, коли провадження у справі не відкривається і в суді відсутні правові підстави для винесення рішення, здійснюється в порядку, передбаченому наказом Державної казначейської служби України від 10.12.2002 року № 226 (далі – Наказ). Відповідно до зазначеного Наказу повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів здійснюється органами Державної казначейської служби України у національній валюті з відповідних рахунків, відкритих в згаданих органах. Повернення платежів здійснюється на рахунки одержувачів коштів, відкриті в банках або органах Державної казначейської служби України, що вказані у заяві платника. Повернення платежів фізичним особам, що не мають рахунків у банках, може здійснюватись у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв’язку, вказані у заяві платника.

Подробнее...

Законодатель отнес суд к субъектам, которые могут заверить доверенность физического лица

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ України нагадав, що законодавець відніс суд до суб'єктів, що можуть посвідчити довіреність фізичної особи своїм рішенням (ч. 2 ст. 42 ЦПК).

Лист ВССУ від 08.09.11 р. № 611-1104/0/4-11

У зв'язку зі зверненнями громадян та з метою забезпечення правильного й однакового застосування положень частини другої статті 42 ЦПК України Виший спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ України повідомляє таке.
Відповідно до частини другої статті 42 ЦПК України довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на службі, стаціонарному лікуванні чи за рішенням суду, або за місцем його проживання.
За змістом наведеної норми права законодавець відніс суд до суб'єктів, що можуть посвідчити довіреність фізичної особи своїм рішенням.

Подробнее...

Хотят забрать квартиру? Хотят забрать дом? Хотят забрать офис? Хотят забрать автомобиль? Способы избежать взыскания имущества за долги.

Вопросы и размышления по сохранению имущества обычно возникают у заемщика уже после обращения кредитора в суд или даже после получения письма от государственного исполнителя. Однако гораздо рациональнее думать об этом раньше.
Часто клиенты обращаются к юристам с так называемой «безвыходной» ситуацией: когда задолженность по кредиту составляет уже космические цифры, которые даже при большом желании оплатить невозможно. В таком случае, если банк не идет на уступки, а оплатить задолженность заемщик не в состоянии, необходимо взвешенно проанализировать все возможные сценарии и последствия сложившейся ситуации и принять эффективные решения.
Одним из наиболее негативных последствий взыскания кредитором задолженности по кредиту является обращение взыскания на имущество должника. В список этого имущества могут войти любые вещи, особенно интересным для банка является недвижимое имущество. Итак, при возникновении проблем с кредитом следует принять меры для сохранения своего имущества и имущества поручителей.

Подробнее...

Строки здійснення виконавчого провадження в Україні

Досить часто учасники виконавчого провадження звертаються до державних виконавців з наступними питаннями: чому законом визначено строк здійснення виконавчого провадження два або шість місяців, а виконавчий документ перебуває в органі державної виконавчої служби більше вказаного зазначеного строку? Це пов’язано з тим, що слід розмежовувати строки перебування виконавчого документа в органах державної виконавчої служби та строки проведення виконавчих дій.
Законодавець встановлює чіткі строки, протягом яких державним виконавцем повинні бути проведені виконавчі дії, передбачені Законом України «Про виконавче провадження» (далі – Закон) для того чи іншого виконавчого документа. Законом України «Про виконавче провадження» встановлено, що державний виконавець зобов’язаний провести виконавчі дії х виконання рішення протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, а з виконання рішення немайнового характеру – у двомісячний строк (ст. 30 Закону).

Подробнее...

Договор аренды земли

Аренда земли является одним из видов гражданско-правовых обязательств. Согласно ст. 792 Гражданского кодекса по договору аренды земли участка арендодатель обязуется передать арендатору земельный участок на установленный договором срок во владение и пользование за плату.

При этом аренда земли возможна вместе с насаждениями, зданиями, сооружениями, водоемами, находящимися на нем или без них. Согласно ст. 13 Закона об аренде земли договор аренды земли - это договор, по которому арендодатель обязан за плату передать арендатору земельный участок во владение и пользование на определенный срок, а арендатор обязан использовать земельный участок в соответствии с условиями договора и требованиями земельного законодательства. Таким образом, аренда земельного участка должна быть обязательно оформлена договором. Для этого вида договоров аренды действуют особые условия его заключения:

-нотариальное удостоверение договора аренды земельного участка по желанию одной из сторон;
-государственная регистрация.

Подробнее...

Еще статьи...

Юридические новости

Что для Вас наиболее важно при выборе юриста/адвоката?