Наши контакты

Самый справедливый суд в городе Запорожье?
 

В Україні відповідно до Конституції запроваджено апеляційне та касаційне оскарження судових рішень.

АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ

Апеляційна скарга подається до апеляційного суду через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.  суд першої інстанції на наступний день після закінчення строку для подання апеляційної скарги надсилає її разом зі справою до апеляційного суду. апеляційні скарги, що надійшли після цього, не пізніше наступного робочого дня після їхнього надходження направляються до апеляційного суду.
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. особи, які брали
участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання
копії цього рішення.
Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п’яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п’яти днів з дня отримання копії ухвали.
Апеляційна скарга, подана після закінчення строків, установлених законом, залишається без розгляду, якщо апеляційний суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.
Апеляційна скарга подається у письмовій формі. В апеляційній скарзі мають бути зазначені:
- найменування суду, до якого подається скарга;
- ім’я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження;
- ім’я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження;
- рішення або ухвала, що оскаржуються;
- в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали;
- нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування
поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;
- клопотання особи, яка подала скаргу;
- перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або представником такої особи. До апеляційної скарги, поданої представником, має бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо ці документи раніше не подавалися.
До апеляційної скарги додаються копії скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ

Вищий спеціалізований суд розглядає справи відповідної судової юрисдикції в касаційному порядку згідно з процесуальним законом. Касаційною інстанцією у цивільних справах є Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції, де вона реєструється та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, який перевіряє її відповідність вимогам закону.
Касаційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою)
апеляційного суду. У разі пропущення строку з причин, визнаних поважними, суддя касаційної інстанції за
заявою особи, яка подала скаргу, може поновити цей строк.
Касаційна скарга, подана після закінчення строку на касаційне оскарження, повертається особі, яка її подала, якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку, а також коли у поновленні строку відмовлено.
Питання про поновлення строку на касаційне оскарження і про повернення касаційної скарги вирішується суддею-доповідачем, про що постановляється відповідна ухвала.
Касаційна скарга подається у письмовій формі. У касаційній скарзі повинно бути зазначено:
- найменування суду, до якого подається скарга;
- ім’я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження;
- ім’я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження;
- рішення (ухвала), що оскаржується;
- в чому полягає неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права;
- клопотання особи, яка подає скаргу;
- перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги.
Касаційна скарга підписується особою, яка подає скаргу, або її представником.
До касаційної скарги, поданої представником, повинна бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника.
До касаційної скарги додаються копії скарги та доданих до неї матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі, а також копії оскаржуваних рішень (ухвал) судів першої та апеляційної інстанцій.

У суді функціонує автоматизована система документообігу суду, що забезпечує: об’єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями з додержанням принципів черговості та рівної кількості справ для кожного судді; надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду справ, у яких вони беруть участь.
Верховний суд України переглядає судові рішення у цивільних справах виключно з підстав і в порядку, встановлених ЦПК України.
Заява про перегляд судових рішень у цивільних справах може бути подана до Верховного суду України виключно
з підстав:
- неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом рішень у подібних правовідносинах;
- встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.

Юридические новости

Что для Вас наиболее важно при выборе юриста/адвоката?