Наши контакты

Самый справедливый суд в городе Запорожье?
 

До ________________________________

(найменування місцевого суду)

Позивач ___________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: ____________

(місце проживання)

Номер засобу зв'язку_________________

Відповідач _________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: ____________

(місце проживання)

Номер засобу зв'язку_________________

Треті особи:

_______________________МБТІ (адреса)

 

_______________(П.І.Б.) Сусід 1 (адреса)

 

_______________(П.І.Б.) Сусід 2 (адреса)

 

Ціна позову ________________________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА САМОЧИННО ЗБУДОВАНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК

«____» ____________ _______ року, за договором купівлі-продажу земельної ділянки, я, ______________ (П.І.Б.), придбала земельну ділянку відведену для індивідуального житлового будівництва площею 0,07 га в м.________________, по вул.____________.

За період часу з ________ р. по ________ р. на земельній ділянці я збудувала одноповерховий житловий будинок загальною площею 55 кв.м. без отримання відповідного на те дозволу, але при цьому я не порушила чинних будівельних норм та правил.

«____» ___________ ________ року _______________МБТІ виготовлено технічний паспорт на збудований мною одноповерховий житловий будинок та наданий висновок про технічний стан житлового будинку.

«____» _________ _______ р. я звернулась до _____________ управління з питань містобудування та архітектури м._____________  з заявою про реєстрацію та прийом в експлуатацію самочинно збудованого житлового будинку. За наслідками обстеження будинку  _____________ управління з питань містобудування та архітектури м._____________ не має заперечень щодо надання мені дозволу на реєстрацію та прийняття в експлуатацію збудованого мною будинку.

Сусіди _______________________ (П.І.Б.) та __________________ (П.І.Б.) не мають до мене претензій з приводу збудованого мною житлового будинку. Вважаю, що я маю право на визнання за мною права власності на самочинно збудований одноповерховий житловий будинок, розташований за адресою: м.___________, вул._____________.

На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 16, 375, п.5 ст. 376 ЦК України, ст.ст. 3, 80, 118, 119 ЦПК України,

ПРОШУ СУД:

1.     Постановити ухвалу про відкриття провадження по справі.

2.     Визнати за мною право власності на самочинно збудований мною житловий будинок, розташований за адресою: м.___________, вул._____________.

3.     Зобов’язати _____________ управління з питань містобудування та архітектури м._______ зареєструвати за мною право власності на самочинно збудований мною одноповерховий житловий будинок.

 

Додатки:

1.     Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки.

2.     Копія технічного паспорту.

3.     Копія висновку про технічний стан житлового будинку.

4.     Копія довідки _________МБТІ про вартість житлового будинку.

5.     Копії позовної заяви та доданих до неї документів відповідно до кількості відповідачів та третіх осіб.

6.     Квитанції, що підтверджують сплату судового збору.

 

(Дата)                                                     (підпис)                                                       (П.І.Б.)

 

Уважаемые посетители! Образцы размещены для ознакомления!

Иском в гражданском процессе называется обращение в суд заинтересованного лица с требованием о защите нарушенного или оспариваемого субъективного права или охраняемого законом интереса путем разрешения спора о праве.

Основные требования к оформлению искового заявления изложены в Гражданско-процесуальном (ст. 119), Хозяйственно-процесуальном (ст.54) и Кодексе административного судопроизводства Украины (ст. 105).

Подача составленной по образцу документации может привести к отрицательному результату.

Процесс составления искового заявления имеет множество тонкостей и нюансов, поэтому лучше доверить это занятие профессионалам - юристам. Дело в том, что несоблюдение хотя бы одного требования закона к форме искового заявления, может привести к его возврату. Конечно, после устранения допущенных недостатков Вы снова сможете обратиться за судебной защитой, но время потеряете. А оно в наше время, как известно, деньги. Поэтому вопрос обращения за юридической помощью при составлении искового заявления - это, если хотите, вопрос экономии средств.

Юридические новости

Что для Вас наиболее важно при выборе юриста/адвоката?