Наши контакты

Самый справедливый суд в городе Запорожье?
 

До ________________________________

(найменування місцевого суду)

Позивача ___________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: ____________

(місце проживання)

Номер засобу зв'язку_________________

Відповідач  ______________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: ____________

(місце проживання)

Номер засобу зв'язку_________________

Зацікавлена особа: _________________

(Повна назва органу опіки та піклування)

що знаходиться за адресою: __________

(місце знаходження)

Номер засобу зв'язку_________________

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
ПРО ЗМІНУ (ВСТАНОВЛЕННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ) МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ

З 2007 року я перебував у фактичних шлюбних відносинах з ___________, ______ року народження. Ми проживали з відповідачкою однією сім'єю за адресою: м. _____________, вул. ___________, буд. _____, у квартирі № _____, яка належала мені, __________________, на підставі договору купівлі - продажу.
11 листопада 2009 року у нас з відповідачкою народився син __________________.
У зв'язку з неможливістю в подальшому проживати разом, з вересня 2010 року відповідачка почала проживати окремо. Разом з нею проживає наш син: _________________, ________ року народження.
Я, ________________, як батько, постійно приймаю участь у вихованні своєї дитини, матеріально допомагаю відповідачці та сину: окрім аліментів, я сплачую за навчання свого сина у приватному дитячому садочку «Надія», а також забезпечую медичне обслуговування дитини.                                               
Стаття 141 Сімейного кодексу України чітко закріпляє рівні права та обов’язки матері та батька щодо їх дитини, незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі між собою.
В останній час, при відвідуванні свого сина а також при розмові з батьками відповідачки, я побачив та дізнався, що стан дитини значно погіршився. Вона повністю відсторонилася від належного виконання своїх батьківських обов’язків, що має вираження у недогляді за малолітньою дитиною та жорстокому поводженню з нею.
Я був неодноразовим свідком залишення дітей самих зачинених у кімнаті, або залишення їх у різних знайомих  на досить тривалий час.
Відповідачка ніде не працює, постійних джерел доходу немає. Вона живе на гроші, які я їй виплачую, та на гроші які вона отримує від різних чоловіків з якими періодично проживає, крім того вона має значні борги.
Відповідач на теперішній час мешкає за адресою: м. __________, пр. ___________, буд. _____, кв. ____ у орендованій квартирі.
Зі слів сусідів та батьків відповідачки, мені стало відомо, що вона на цю квартиру приводить різних чоловіків, та у присутності дитини веде аморально.
Моя дитина потребує належного догляду та виховання, але _______________ не виконує своїх батьківських обов’язків та займається лише влаштуванням свого особистого життя.
Мене, як батька, дуже турбує факт не належного догляду за моїм сином.
З метою зміни умов проживання дитини, я звертався до відповідачки з проханням віддати мені дитину, але відповідачка відмовила мені.
До теперішнього часу я та відповідач не дійшли згоди щодо місця проживання сина. Зараз дитина мешкає разом з відповідачем.
Частиною 1 ст. 161 Сімейного кодексу України встановлено, що якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. Під час вирішення спору щодо місця проживання малолітньої дитини беруться до уваги ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров'я та інші обставини, що мають істотне значення.
Вважаю, що дитині краще буде проживати зі мною.
На сьогоднішній день я мешкаю у власній квартирі по вул. ___________, буд. _________ у місті ___________, маю власний бізнес, мій робочий день триває з 9-00 до 15-00, я маю достатньо вільного часу займатися вихованням свого сина. Маю стабільний дохід, яким можу у повному обсязі створити всі необхідні умови для проживання та нормального розвитку дитини задовольнити гармонійний розвиток її особистості в атмосфері любові і моральної та матеріальної забезпеченості. Крім того, я проживаю разом зі дружиною, яка знаходиться у відпустці по догляду за нашою спільною дитиною та яка має сили і бажання доглядати за моїм сином, доки мене нема вдома.
Відповідачка не має достатнього постійного доходу для матеріального забезпечення умов проживання нашої дитини, мешкає у квартирі яка не облаштована у повному обсязі всім необхідним для розвитку дитини, не може забезпечувати умови для нормального розвитку дитини його навчання.
Зі слів сина відповідачка не приділяє йому належної уваги,, в їх сім’ї постійно бракує грошей навіть коли відповідачка здає частину квартири під найм для проживання незнайомих осіб.
Таким чином, проживання сина разом зі мною відповідає його інтересам. Я маю можливість забезпечити йому належні умови проживання, повною мірою займатися вихованням дитини, чого відповідач забезпечити не взмозі. Разом з тим, я не чинитиму жодних перешкод для спілкування відповідача із сином і готовий зі свого боку усіма силами сприяти тому, щоб дитина через розлучення батьків не була позбавлення піклування матері.
Спиртними напоями я не зловживаю, не палю.
Вважаю, що перебування сина в сім'ї відповідачки негативно впливає на його виховання та здоров'я. Хочу дати дитині освіту і добробут. Син також хоче жити зі мною. За таких умов сину буде краще зі мною.
Відповідачка не може дати дитині ні належного виховання та розвитку, ні матеріального забезпечення, не може забезпечити нормальних безпечних для здоров’я дитини умов проживання.
Згідно з актом обстеження спеціалістів служби у справах дітей для виховання, розвитку проживання та утримання сина __________, я забезпечив всі необхідні умови.
У відповідності з ч. 4, 5 ст. 19 Сімейного кодексу України при розгляді судом спорів щодо місця проживання дитини обов'язковою є участь органу опіки та піклування, який подає суду письмовий висновок щодо розв'язання спору на підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, а також на підставі інших документів, які стосуються справи, окрім того положення ч. 1 ст. 161 СК, вказують на необхідність з'ясування особистої прихильності дитини до кожного з батьків. У зв'язку з цим зазначений орган опіки та піклування необхідно залучити до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог та заслухати ____________ з'ясувавши його особисту прихильності до кожного з батьків.
Крім доданих до заяви документів, зазначені мною обставини зможуть підтвердити свідки: 1) ____________________; 2) _____________________; 3 ) _______________________;
На підставі викладеного й у відповідності з ч. 4, 5 ст. 19, ч. 1, 2 ст. 161 СК України, керуючись ч. 1, 2 ст. 35, ст. 36, ч. 1 ст. 88, п. 5 ч. 6 ст. 130 ЦПК України, -

ПРОШУ СУД:

1. Позов задовольнити.
2. Визначити місце проживання мого сина: _________________ 11.11.2009 року народження, зі мною _________________, ________ року народження.
3. Під час попереднього судового засідання вирішити питання про виклик до суду свідків:
1) ________________, який проживає за адресою:____________________________;
2) ________________, яка проживає за адресою:_____________________________;
3) ________________, який проживає за адресою:____________________________;
3. Стягнути з відповідача на мою користь судовий збір.

Додатки:

1. Копії позовної заяви 3 екземпляри;
2. Копія договору купівлі – продажу 3 екземпляри;
3. Копія довідки приватного дитячого садочку «Надія» 3 екземпляри;
4. Копія паспорта позивача 3 екземпляри.
5. Копія рішення суду від «__»_______року про стягнення аліментів 3 екземпляри.
6. Характеристика з місця проживання позивача 3 екземпляри.
7. Довідка з місця проживання позивача 3 екземпляри.
8. Копія декларації про дохід позивача 3 екземпляри.
9. Довідка _________ ЦМЛ про стан здоров'я позивача 3 екземпляри.
10. Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання позивача 3 екземпляри.
11. Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП 3 екземпляри.
12. Акт санітарно-епідеміологічного обстеження квартири позивача 3 екземпляри.
13. Квитанції про сплату судового збору.

 

(Дата)                                                     (підпис)                                                       (П.І.Б.)

 

Уважаемые посетители! Образцы размещены для ознакомления!

Иском в гражданском процессе называется обращение в суд заинтересованного лица с требованием о защите нарушенного или оспариваемого субъективного права или охраняемого законом интереса путем разрешения спора о праве.

Основные требования к оформлению искового заявления изложены в Гражданско-процесуальном (ст. 119), Хозяйственно-процесуальном (ст.54) и Кодексе административного судопроизводства Украины (ст. 105).

Подача составленной по образцу документации может привести к отрицательному результату.

Процесс составления искового заявления имеет множество тонкостей и нюансов, поэтому лучше доверить это занятие профессионалам - юристам. Дело в том, что несоблюдение хотя бы одного требования закона к форме искового заявления, может привести к его возврату. Конечно, после устранения допущенных недостатков Вы снова сможете обратиться за судебной защитой, но время потеряете. А оно в наше время, как известно, деньги. Поэтому вопрос обращения за юридической помощью при составлении искового заявления - это, если хотите, вопрос экономии средств.

Юридические новости

Что для Вас наиболее важно при выборе юриста/адвоката?