Наши контакты

Самый справедливый суд в городе Запорожье?
 

До ________________________________

(найменування місцевого суду)

Позивач ___________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: ____________

(місце проживання)

Номер засобу зв'язку_________________

Відповідач (1) ______________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: ____________

(місце проживання)

Номер засобу зв'язку_________________

Відповідач (2) ______________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: ____________

(місце проживання)

Номер засобу зв'язку_________________

 

ПРОЗОВНА ЗАЯВА

ПРО ВИСЕЛЕННЯ З ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ БЕЗ НАДАННЯ ІНШОГО ЖИТЛА

Я, ________________ (П.І.Б.) (далі - Позивач) «__» _________ _____ р. уклал (а) з _________________ (П.І.Б.) (далі - Відповідач-1) договір оренди (найму) житлового приміщення (далі-Договір), що належить Позивачу на праві власності та знаходиться за адресою:, м. ________, вул. _________, ___, кв. ___ (далі - Квартира). Копія Договору додається.

Право власності Позивача на квартиру підтверджується Свідоцтвом про право власності, копія якого додається.

Із відома Позивача у Квартирі разом із Відповідачем-1 поселилася його дружина _____________________ (П.І.Б.) (далі - Відповідач-2). Неповнолітніх дітей у Відповідачів немає. Інші особи в Квартирі не поселялися й не проживають.

Пунктом 1.4 Договору визначено строк дії оренди Квартири з «___».___.____ р. по «___».___.____ р. Також п. 7.2 Договору передбачено, що після закінчення терміну його дії орендар, тобто Відповідач-1, та особи, які проживають із ним, тобто Відповідач-2, зобов’язані звільнити Квартиру протягом трьох календарних днів із дня закінчення дії Договору та повернути орендодавцю, тобто Позивачу, квартиру за Актом приймання-передачі. Таким чином, Відповідачі повинні були повернути Позивачу Квартиру не пізніше «___» ________ _______ р.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) зобов'язання має виконуватися належним чином за умовами договору. Статтею 629 ЦКУ передбачено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

У порушення п. 7.2 Договору Відповідачі після закінчення строку дії Договору у встановлений строк Квартиру не звільнили та не повернули Позивачу.

За ст. 785 ЦКУ у випадку припинення договору найму наймач зобов'язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, у якому вона була одержана, із урахуванням нормального зносу, або в стані, який обумовлено в договорі.

Згідно зі ст. 169 Житлового кодексу України (далі - ЖКУ)у разі припинення договору найму житлового приміщення в будинку (квартирі), що належить громадянинові на праві приватної власності, наймач й особи, які проживають разом із ним, зобов'язані звільнити жиле приміщення, а в разі відмови - підлягають виселенню в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.

Таким чином, після завершення строку дії Договору проживання Відповідачів у Квартирі є неправомірним. За ст. 387 ЦКУ власник має право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави, заволоділа ним. У силу ст. 391 ЦКУ Позивач має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання квартирою.

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. ст. 383, 387, 391, 526, 785 ЦКУ, ст. 169 ЖКУ, та на підставі ст. ст. З, 114 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ СУД:

1. Виселити _______________ (П.І.Б.) та _____________ (П.І.Б.) з квартири № ___ у будинку № ___ на вулиці ___________ в місті ___________ без надання іншого житла.

2. Стягнути з Відповідачів солідарно на користь Позивача судові витрати в даній справі.

 

Додатки:

1. Копії позовної заяви та доданих до неї документів для кожного з Відповідачів;

2. Копія Свідоцтва про право власності на Квартиру;

3. Копія договору оренди (найму) Квартири від «___» ______ ____ р.;

4. Квитанція, що підтверджує сплату судового збору.

 

(Дата)                                                     (підпис)                                                       (П.І.Б.)

 

Уважаемые посетители! Образцы размещены для ознакомления!

Иском в гражданском процессе называется обращение в суд заинтересованного лица с требованием о защите нарушенного или оспариваемого субъективного права или охраняемого законом интереса путем разрешения спора о праве.

Основные требования к оформлению искового заявления изложены в Гражданско-процесуальном (ст. 119), Хозяйственно-процесуальном (ст.54) и Кодексе административного судопроизводства Украины (ст. 105).

Подача составленной по образцу документации может привести к отрицательному результату.

Процесс составления искового заявления имеет множество тонкостей и нюансов, поэтому лучше доверить это занятие профессионалам - юристам. Дело в том, что несоблюдение хотя бы одного требования закона к форме искового заявления, может привести к его возврату. Конечно, после устранения допущенных недостатков Вы снова сможете обратиться за судебной защитой, но время потеряете. А оно в наше время, как известно, деньги. Поэтому вопрос обращения за юридической помощью при составлении искового заявления - это, если хотите, вопрос экономии средств.

Юридические новости

Что для Вас наиболее важно при выборе юриста/адвоката?