Наши контакты

Самый справедливый суд в городе Запорожье?
 

До ________________________________

(найменування місцевого суду)

Заявник ___________________________

(П. І. Б.)

що проживає за адресою: ____________

(місце проживання)

Номер засобу зв'язку_________________

Зацікавлена особа: _________________

(Повна назва органу опіки та піклування)

що знаходиться за адресою: __________

(місце знаходження)

Номер засобу зв'язку_________________

 

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАННЯ ОСОБИ НЕДІЭЗДАТНОЮ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ОПІКИ

Я є матір’ю ______________, яка зареєстрована за адресою: м. ______________, вул. _____________, буд. ___, кв. ___.
Восени ________ року донька захворіла, почала неадекватно себе поводити як вдома так та і на вулиці. Автомобілем швидкої допомоги вона була доставлена в обласну психіатричну лікарню, де знаходилась на лікуванні 4 місяці. З тих пір вона щорічно проходить стаціонарне лікування з приводу свого хронічного психіатричного захворювання.
____________ року вона була визнана інвалідом ___ групи загального захворювання.
Надати медичну документацію (історію хвороби № ________ та амбулаторну карту), що підтверджує хронічний, стійкий психічний розлад, внаслідок чого моя донька не здатна усвідомлювати значення свої дій та керувати ними, в мене не має можливості, оскільки лікарня надає цю документацію тільки за запитом суду.
У зв’язку з цим, прошу витребувати із _____________ психоневрологічного диспансеру, що знаходиться за адресою: вул. __________,  буд. ____, м.__________,  вищезазначену медичну документацію.
Через свою хворобу моя донька не може розуміти значення своїх дій та відповідно не може керувати ними. Визнання її недієздатною необхідне мені для встановлення над нею опіки.
Відповідно до ч. 2 ст. 240 ЦПК України судові витрати, пов’язані з провадженням справи про визнання фізичної особи недієздатною або обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, відносяться на рахунок держави.
Керуючись ст. ст. 60, 62, 36, 41 ЦК України та ст. ст. 234, 235, 236, 240, ЦПК України, -

ПРОШУ СУД:

1. Визнати ________________  ________ р.н. яка зареєстрована за адресою: м. ___________, вул. _____________, буд. ____, кв. ____. – недієздатною.
2. Призначити мене ______________ ________ р.н. опікуном своєї доньки – _________________  ________ р.н.
3. Витребувати історію хвороби № __________ та амбулаторну карту ________________  _______ р.н. із __________ психоневрологічного диспансеру, що знаходиться за адресою: вул. ___________,  буд. _____, м. ____________.
4. Для встановлення психіатричного стану здоров’я ______________ ________ р.н. відповідно до ст. 239 ЦПК України призначити їй судово-психіатричну експертизу для з’ясування питань: чи хворіє на психічну хворобу ________________, чи розуміє вона в силу свого психічного стану здоров’я, значення своїх дій та чи може керувати ними.
5. Відповідно до ч. 2 ст. 240 ЦПК України судові витрати, пов’язані з провадженням справи про визнання фізичної особи недієздатною або обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, віднести на рахунок держави.

 

Додатки:

1. Копія паспорту заявника - 2 екз.;

2. Копія паспорту доньки. - 2 екз.;

3. Копія свідоцтва про народження - 2 екз.;

4. Копія довідки про інвалідність - 2 екз.

 

(Дата)                                                     (підпис)                                                       (П.І.Б.)

 

Уважаемые посетители! Образцы размещены для ознакомления!

Иском в гражданском процессе называется обращение в суд заинтересованного лица с требованием о защите нарушенного или оспариваемого субъективного права или охраняемого законом интереса путем разрешения спора о праве.

Основные требования к оформлению искового заявления изложены в Гражданско-процесуальном (ст. 119), Хозяйственно-процесуальном (ст.54) и Кодексе административного судопроизводства Украины (ст. 105).

Подача составленной по образцу документации может привести к отрицательному результату.

Процесс составления искового заявления имеет множество тонкостей и нюансов, поэтому лучше доверить это занятие профессионалам - юристам. Дело в том, что несоблюдение хотя бы одного требования закона к форме искового заявления, может привести к его возврату. Конечно, после устранения допущенных недостатков Вы снова сможете обратиться за судебной защитой, но время потеряете. А оно в наше время, как известно, деньги. Поэтому вопрос обращения за юридической помощью при составлении искового заявления - это, если хотите, вопрос экономии средств.

Юридические новости

Что для Вас наиболее важно при выборе юриста/адвоката?